Polityka prywatności

Dążymy do ochrony prywatności wszystkich naszych użytkowników. Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, są traktowane jako prywatne i poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu zaoferowania usług, o które prosisz.

      1. Informacje, które podajesz dobrowolnie

Dokonując rezerwacji, zapisując się do naszego biuletynu, konsultując się z naszym zespołem obsługi, wysyłając nam e-mail lub komunikując się z nami w jakikolwiek sposób, dobrowolnie przekazujesz nam gromadzone przez nas informacje. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, dane karty kredytowej, a także szczegóły, w tym płeć, lokalizację, historię zakupów i inne dane demograficzne. Przekazując nam te informacje, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub przechowywanie przez nasz ośrodek lub naszym zewnętrznym dostawcom zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności. W trosce o Twoją prywatność zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy wyłącznie informacje, które są w uzasadniony sposób niezbędne do prowadzenia naszej działalności, np. przetwarzania rezerwacji i zapytań lub dostarczania materiałów marketingowych.

W żadnych okolicznościach nie przekazujemy ani nie sprzedajemy nikomu Twoich danych (w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail).

      2. Informacje, które zbieramy automatycznie

Gdy przeglądasz naszą stronę internetową lub dokonujesz zakupu, możemy automatycznie zbierać informacje o Twojej wizycie za pomocą plików cookie. Informacje te mogą obejmować typ urządzenia, przeglądarkę, adres IP, sposób wejścia na stronę internetową lub sposób interakcji z witryną. Informacje te mogą być wykorzystywane do monitorowania lub poprawy wydajności witryny internetowej lub dostarczania ukierunkowanych reklam. Informacje zawarte w samych plikach cookie zazwyczaj nie pozwalają na identyfikację użytkownika i nie będziemy wykorzystywać tych informacji w związku z żadnymi przekazanymi przez użytkownika informacjami umożliwiającymi identyfikację. Więcej informacji na temat konkretnych plików cookie, których używamy na tej stronie, możesz przeczytać tutaj.

      3. Informacje, które udostępniamy dostawcom zewnętrznym

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług, w tym

  • Przetwarzacze płatności dla bezpiecznych transakcji płatności kartą kredytową.
  • Dostawcy usług e-mail wysyłają Ci e-maile dotyczące Twojej rezerwacji. Tacy dostawcy mogą wysyłać e-maile o charakterze marketingowym, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich biuletynów i będą śledzić niektóre wskaźniki wydajności, takie jak współczynniki otwarć i kliknięć.
  • Partnerzy reklamowi, którzy mogą wykorzystywać adresy e-mail, pliki cookie i inne technologie śledzenia, takie jak piksele i sygnały nawigacyjne w sieci Web, w celu gromadzenia informacji o Twoich działaniach w naszej witrynie internetowej i innych witrynach, aby zapewnić Ci reklamy ukierunkowane na podstawie Twoich działań związanych z przeglądaniem i zainteresowania.
  • Naszym partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania wszelkich umów, które z nimi zawieramy. Możemy również udostępniać Twoje dane dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu naszej witryny internetowej.
  • Władze prawne, gdy w dobrej wierze wierzymy, że jesteśmy do tego prawnie upoważnieni lub zobowiązani, lub gdy jest to konieczne w celu ochrony praw i bezpieczeństwa pracowników i użytkowników Sevayu Ayurveda Resort przed oszustwami, nadużyciami, niewłaściwymi lub niezgodnego z prawem korzystania z naszych usług.
  • W związku z negocjacjami dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia lub w jakiejkolwiek innej sytuacji, w której dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane jako jeden z aktywów biznesowych Sevayu Ayurveda lub w ich trakcie Ośrodek wczasowy.

     4. Jak chronimy Twoje dane

Podejmujemy rozsądne i odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych.

Nasza witryna jest regularnie skanowana pod kątem luk w zabezpieczeniach i znanych luk w zabezpieczeniach, aby Twoja wizyta na naszej witrynie była jak najbardziej bezpieczna. Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, gdy użytkownik dokonuje rezerwacji, wprowadza, przesyła lub uzyskuje dostęp do swoich danych, aby zachować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach i są dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych do dostępu. Wszystkie transakcje są przetwarzane przez dostawcę bramy i nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach. Jeśli naruszenie bezpieczeństwa spowoduje nieupoważnione włamanie do naszego systemu, które będzie miało istotny wpływ na Ciebie, wówczas Sevayu Ayurveda Resort niezwłocznie Cię o tym powiadomi.

     5. Witryny stron trzecich

Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały, które przesyłasz nam za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych, robisz na własne ryzyko i nie oczekujesz zachowania prywatności. Nie możemy kontrolować działań innych użytkowników tych platform ani działań samych platform. Twoje interakcje z tymi funkcjami i platformami podlegają politykom prywatności firm, które je udostępniają.

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od naszych. Jeśli przesyłasz dane osobowe do którejkolwiek z tych witryn, Twoje dane podlegają ich polityce prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

     6. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy wprowadzić zmiany w niniejszej polityce prywatności, które zaczną obowiązywać po aktualizacji tej strony. Zalecamy zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby mieć świadomość wszelkich zmian, które mają wpływ na to, na co wyrażasz zgodę wchodząc w interakcję ze stroną internetową, przesyłając zapytanie, dokonując rezerwacji lub w inny sposób wchodząc w interakcję z Sevayu Ayurveda Resort.

KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

     1. Prawa autorskie

Informacje, teksty, grafiki, obrazy, dźwięki, linki i wszelkie inne informacje i oprogramowanie opublikowane lub w inny sposób zawarte na naszej stronie internetowej stanowią wyłączną własność Sevayu Ayurveda Resort lub są objęte licencją Sevayu Ayurveda Resort i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, wyświetlane, powielane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny, kserokopiujący, nagrywający lub inny, bez uprzedniej pisemnej zgody Sevayu Ayurveda Resort.

     2. Twoje zastosowanie

Witryna jest przeznaczona do osobistego, niekomercyjnego użytku i Informacje mogą być przez Ciebie pobierane lub drukowane wyłącznie w tym celu.

    3. Informacje

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie należy ich traktować jako porady lekarskiej. Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko związane z wykorzystaniem lub poleganiem na Informacjach lub innych materiałach dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej, w tym witryn, do których prowadzą linki. Przed podjęciem działań lub poleganiem na takich informacjach lub materiałach należy zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady i zasięgnąć porady.

Sevayu Ayurveda Resort może od czasu do czasu aktualizować, modyfikować lub uzupełniać Informacje, w tym niniejsze Warunki, i całkowicie zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez obowiązku powiadamiania byłych, obecnych lub potencjalnych użytkowników strona. O ile nie określono inaczej, wszystkie nowe Informacje będą podlegać niniejszym Warunkom.

Sevayu Ayurveda Resort nie gwarantuje, że strona będzie działać nieprzerwanie, bez przerw i będzie wolna od błędów. Ponadto Sevayu Ayurveda Resort może również w dowolnym momencie zawiesić lub zaprzestać udostępniania dowolnej części witryny bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty powstałe w wyniku takiego działania.

    4. Zastrzeżenie i wykluczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Sevayu Ayurveda Resort nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania przez Ciebie z witryny lub powiązanych stron internetowych lub polegania na dostarczonych informacjach.