Regulamin

Dokonując rezerwacji w Sevayu Ayurveda Resort, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków. Dokonując rezerwacji w imieniu innych osób, gwarantujesz, że masz uprawnienia do zaakceptowania i akceptujesz niniejsze warunki w imieniu innych osób.

    1. Dokładność informacji

Wyrażasz zgodę na to, aby wszystkie informacje przekazane Tobie i innym osobom były dokładne zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą, a w przypadku jakichkolwiek oszukańczych zamiarów bierzesz pełną odpowiedzialność za koszty i konsekwencje takiego działania.

    2. Zobowiązanie finansowe

Bierzesz pełną odpowiedzialność finansową za usługi, o które prosisz oraz za to, że korzystasz ze swojej karty kredytowej i że ma ona wystarczające saldo na pokrycie kosztów żądanych usług. Sevayu Ayurveda Resort zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych Twojej karty kredytowej przed udostępnieniem Ci jakichkolwiek usług lub produktów.

    3. Rezerwacja w imieniu Innych

Dokonując rezerwacji w imieniu innych uczestników, ponosisz odpowiedzialność finansową za dokonanie wszystkich płatności w ich imieniu. Odpowiadasz za sprawdzenie, czy wszelkie informacje, które podajesz w imieniu innego uczestnika, łącznie z informacjami medycznymi, są kompletne i dokładne.

    4. Wymagane informacje medyczne

Zgadzasz się wypełnić formularze medyczne uczciwie i dokładnie ujawnić wszystkie istotne informacje medyczne, w tym wszelkie istniejące wcześniej schorzenia, które mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia. Ciąża jest uważana za stan chorobowy i należy ją zgłosić w momencie rezerwacji.

    5. Specjalne wymagania

Wszelkie specjalne wymagania należy zgłosić Sevayu Ayurveda Resort w momencie rezerwacji. Wszystkie alergie pokarmowe i ograniczenia dietetyczne muszą zostać ujawnione, a my postaramy się spełnić Twoje oczekiwania.

    6. Nagły wypadek i anulowanie

Jeśli musisz anulować rezerwację z powodu sytuacji awaryjnej lub z innego powodu na 3 tygodnie przed pobytem u nas, otrzymasz zwrot kosztów minus 100 USD za koszty przetwarzania. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku anulowania w ciągu 3 tygodni, ale możemy przedłużyć, przełożyć lub przenieść Twoją paczkę za dodatkowe 100 USD za koszty przetwarzania.

    7. Dokumenty podróży

Przy wjeździe na Kubę Twoim obowiązkiem jest posiadanie wszystkich ważnych dokumentów podróżnych, w tym wszelkich wymagań dotyczących szczepień.

    8. Polityka prywatności

Wszystkie zebrane przez Ciebie dane osobowe są bezpieczne zgodnie z naszą Polityką prywatności. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności.